سامانه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷

اخبار پارسه
سامانه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷
چهارشنبه - ٩ خرداد ١٣٩٧
داوطلب عزیز:
شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر وارد سامانه انتخاب رشته پارسه شوید.
 
 

*** جهت دریافت مشاوره حضوری داوطلبان می‌توانند پس از دریافت فرم انتخاب رشته اینترنتی، طبق جدول زمانبندی زیر به موسسه مراجع نمایند.

جدول زمانبندی مشاوره انتخاب رشته حضوری
 
برنامه مشاوره انتخاب رشته حضوری جمعه 97/03/11

ردیف

رشته

از ساعت 10 الی 19

1
مهندسی برق
استاد شادلو
استاد شادلو
استاد شادلو
استاد شادلو
2
مهندسی مکانیک
استاد شادلو
استاد شادلو
استاد شادلو
استاد شادلو
3
مهندسی کامپیوتر
استاد یوسفی
استاد یوسفی
استاد یوسفی
استاد یوسفی
4
مهندسی عمران
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
5
مهندسی شیمی
استاد رستمی
استاد رستمی
استاد رستمی
استاد رستمی
 
برنامه مشاوره انتخاب رشته حضوری شنبه 97/03/12
ردیف
رشته
11-12
14-15
16-17
19-20
1
مهندسی برق
مهندس طاهری
مهندس طاهری
مهندس طاهری
مهندس طاهری
2
مهندسی مکانیک
استاد شادلو - استاد سرلک
استاد شادلو - استاد سرلک
استاد شادلو - استاد سرلک
استاد شادلو - استاد سرلک
3
مهندسی کامپیوتر
استاد یوسفی
استاد یوسفی
استاد یوسفی
استاد یوسفی
4
مهندسی عمران
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
5
مهندسی شیمی
استاد رستمی مهندس ریاضی مهندس ریاضی مهندس ریاضی
6
مدیریت - MBA
استاد طورانی 
استاد انصاری - استاد طورانی 
استاد انصاری - استاد مروج
استاد انصاری - استاد مروج
7
روانشناسی
استاد مقدم
استاد مقدم
استاد مقدم
-
برنامه مشاوره انتخاب رشته حضوری یکشنبه 97/03/13
ردیف
رشته
11-12
14-15
16-17
19-20
1
 مهندسی برق
استاد شادلو
مهندس نژادمحمد
مهندس نژادمحمد
مهندس نژادمحمد
2
 مهندسی مکانیک
استاد شادلو - استاد سرلک
استاد شادلو - استاد سرلک
استاد شادلو - استاد سرلک
استاد شادلو - استاد سرلک
3
مهندسی کامپیوتر
استاد یوسفی
استاد یوسفی
استاد یوسفی
استاد یوسفی
4
مهندسی عمران
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
5
مهندسی شیمی
-
مهندس ریاضی
مهندس ریاضی
مهندس ریاضی
6
مدیریت - MBA
استاد انصاری
استاد انصاری - استاد محرابیون استاد انصاری - استاد محرابیون استاد انصاری - استاد محرابیون
7 روانشناسی استااد مقدم استاد مقدم استاد مقدم -
برنامه مشاوره انتخاب رشته حضوری دوشنبه 97/03/14
 ردیف
رشته
11-12
14-15
16-17
19-20
1
مهندسی برق
استاد ریحانی
استاد ریحانی
استاد ریحانی
استاد ریحانی
2
مهندسی مکانیک
مهندس زینکوهی
مهندس زینکوهی
مهندس زین کوهی
مهندس زینکوهی
3
مهندسی کامپیوتر
گروه کامپیوتر پارسه
گروه کامپیوتر پارسه
گروه کامپیوتر پارسه
گروه کامپیوتر پارسه
4
مهندسی عمران
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
استاد شیرزادی
5
مهندسی شیمی
-
استاد ریاضی
استاد ریاضی
استاد ریاضی
6 مدیریت - MBA استاد انصاری استاد انصاری استاد انصاری استاد انصاری
7
مچموعه زبان
-
استاد فتحی
استاد فتحی
استاد فتحی