من متقاضی کارشناسی ارشد در گروه فنی مهندسی
در رشته مهندسی فناوری اطلاعات هستم
[انتخاب رشته دیگر]
انتخاب رشته دیگر
کنکور
انتخاب کنید
  گروه
  انتخاب کنید
   رشته
   انتخاب کنید

    برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد- بهار 96 - مهندسی کامپیوتر و آی تی

    اخبار پارسه
    برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد- بهار 96 - مهندسی کامپیوتر و آی تی
    يكشنبه - ٢۴ بهمن ١٣٩۵

    رشته مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات

    برنامه پارسه مهستان

    برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96

    عنوان درس

    ساعت

    شهريه (هزارتومان)

    نام استاد

    گروه

    تاریخ و ساعت برگزاری

    ساختمان گسسته

    22

    220

    استاد یوسفی

    A

    19 و 26 اسفند 8  الی 20

    B کد ویژه

    6 و 11 فروردین 8 الی 19

    ریاضی مهندسی

    16

    60

    استاد شادلو

    A

    16 و 17 فروردین 8 الی 16

    ساختمان داده ها و طراحی  لگوریتم ها

    32

    320

    استاد یوسفی

    A

    5 و 7 و 8 اسفند 8  الی 20

    B

    7 و 8 و 9 فروردین 8 الی 19

    مدار منطقي

    12

    120

    استاد یوسفی

    A

    16 اسفند 8  الی 20

    B

    10 فروردین 8 الی 20

    معماري کامپیوتر

    16

    160

    استاد یوسفی

    A

    23 و 24 اسفند 8 الی 20

    B

    14 و 15 فروردین 8 الی 17

    سيستم عامل

    18

    180

    استاد سلامی

    A

    18 و 19 و 26 اسفند 8 الی 15

    شبکه های کامپیوتری

    20

    200

    استاد رضوانی

    A

    6 و 13 و 20 و 27 اسفند 15 الی 20

    نظریه زبان ها و ماشین ها

    16

    160

    استاد طاهرپور

    A

    24 و 25 فروردین 9 الی 17

    پایگاه داده

    15

    150

    استاد سلامی

    A

    18 و 19 و 26 اسفند 15 الی 20

    هوش مصنوعی

    12

    120

    استاد طارمیان

    A

    18 فروردین 8 الی 20

    استاد طاهرپور

    B

    19 و 20 فروردین  15 الی 21

    کامپایلر

    11

    110

    استاد شاپوری

    A

    17 فروردین 8 الی 19

    سیگنال ها و سیستم ها

    30

    300

    استاد ریحانی

    A

    چهارشنبه  21-16 شروع کلاس 4 اسفند

    مهندسی نرم افزار

    14

    140

    استاد رضوانی

    A

    19 و 20 فروردین  8 الی 15

     

    داوطلبانی که از کلاس های موسسه استفاده کرده اند از30 درصد تخفیف برخورداند.

    سایر داوطلبین درصورت ثبت نامی همه دروس فوق از 20 درصد تخفیف برخوردار می شوند.