برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد تابستان 97

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد تابستان 97
دوشنبه - ٢۵ دى ١٣٩۶
برنامه کلاس‌های موسسه آموزش عالی پارسه - تابستان 97
کارشناسی ارشد

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد  گروه فنی مهندسی

مهندسی برق مهندسی کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی مکانیک
مهندسی شیمی مهندسی عمران

 

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

 مدیریت مدیریت کسب و کار و امور شهری
       مجموعه روانشناسی مجموعه مشاوره
  مجموعه زبان حسابداری

 

برنامه کلاس‌های موسسه آموزش عالی پارسه - تابستان 97
دکتری

برنامه کلاس های دکتری

مهندسی برق مهندسی عمران
 مهندسی کامپیوتر - IT  مدیریت
مهندسی مکانیک     مجموعه روانشناسی