تصویب 48 رشته جدید دانشگاهی در سه مقطع تحصیلی

اخبار آموزش عالی
تصویب 48 رشته جدید دانشگاهی در سه مقطع تحصیلی
پنجشنبه - ١٣ آذر ١٣٩٣

ایجاد 48 رشته جدید تحصيلی دانشگاهی در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، با ایجاد 7 رشته تحصیلی دوره دکتری، 26 رشته دوره کارشناسی ارشد و 15 رشته دوره کارشناسی در دانشگاه های کشور موافقت قطعی کرد.

رشته های زبان و ادبیات عرب، حكمت متعاليه، روانشناسي عمومي و زبان و ادبيات انگليسي، زبان و ادبيات فارسي ـ گرايش ادبيات حماسي و زبان و ادبيات فارسي ـ گرايش ادبيات عرفاني، مهندسي كامپيوتر ـ هوش مصنوعي و رباتيكز به ترتیب در مقطع دکتری دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، خوارزمي، تربيت مدرس و فردوسي مشهد راه اندازی شده اند.

در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی منابع طبیعی - آسیب شناسی جنگل، مهندسی عمران ـ مهندسی و مديريت منابع آب، روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، مديريت بازرگاني، مهندسی معماری، تصویر سازی، مدیریت كسب و كار (MBA)  گرايش  رفتار سازمانی و منابع انسانی به صورت الكترونيكي (مجازي)، مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر، مهندسی برق – مخابرات، مهندسي پلمير- مهندسی علوم و تکنولوژی پلیمر، زيست شناسي ـ علوم گیاهی گرايش  فیزیولوژی گیاهی، نانو فناوری گرایش نانو مواد، تاریخ، مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی معدن - اکتشاف معدن، علوم زمین ـ زمین شناسی مهندسی، مهندسی عمران – مهندسي آب و سازه‌های هیدرولیکی جايگزين مهندسي و مديريت منابع آب (عمران ـ آب)، فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی، مهندسی عمران – سازه، آموزش زبان عربی، فرش، مديريت سازمانهاي دولتي جايگزين مديريت درسازمان با رويكرداسلامي ، تحقيقات آموزشي و زیست شناسی ـ بیوشیمی مجوز شورای گسترش را دریافت کرده اند.

در مقطع کارشناسی رشته های علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري، علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي، حقوق، علوم اقتصادي گرايش اقتصاد صنعتي، مهندسی صنایع، آمار و کاربردها، مهندسی انرژی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان دارویی و معطر، مهندسي نساجي، علوم اجتماعي ـ پژوهشگري علوم اجتماعي، علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري، زبان و ادبيات تركي استانبولي، علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر و مهندسی مكانيك بيوسيستم در دانشگاه های مختلف راه اندازی می شوند.